banner30
Öne Çıkanlar MÜFTÜLÜK KÖŞESİ Vergi ödemelerinde süre uzatıldı DRAMA DEVAM! JANDARMA HAYVANLARI YALNIZ BIRAKMIYOR KILIÇDAROĞLU

Bu haber kez okundu.

TORBA ENERJİ YASASI VATANDAŞLARIN DEĞİL ŞİRKETLERİN ÇIKARINA

Söz konusu düzenleme; vatandaşın değil şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda Çok sayıda AKP milletvekilinin imzaladığı adı “Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair”  46 maddeden oluşan kanun teklifi 5.Ekim.2020 tarihinde TBMM’ne verilmiştir.  Kanun taslağının hazırlanmasında ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmaksızın hazırlanan Bu kanun teklifi;

3213 sayılı kanun  : Maden Kanunu

4646 sayılı kanun  : Doğalgaz Piyasası Kanunu

4734 Sayılı Kanun : Kamu İhale Kanunu

5346 Sayılı Kanun    : YEK ‘in Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin kanun

5686 Sayılı Kanun : Jeotermal kanallar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu  

6446 Sayılı Kanun : Elektrik Piyasası Kanunu

Kanunlarında Değişiklikleri içermektedir. Bu değişikliklerin hiç birinde vatandaşlarımızın  menfaatini koruyan, kollayan bir öneri bulunmamaktadır. Kanun Teklifinin asıl amacı madenlerimizin çıkarılması, işletilmesi v.s. faaliyetlerde kanunlarla getirilen sınırlamaları kaldırarak yeni kime ve kimlere Madenci oluşumları sağlamaktır. DOĞRU PARTİ  İlgili Gn.Bşk.Yrd. olarak Taslak kanun teklifinin getirdiklerini tüm vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum.

Teklifin 3. maddesinde önerilen değişiklikle;  Madencilik faaliyetlerinde bulunan bazı firmalar tarım, orman, ÇED gibi hiçbir izin alınmasını beklemeksizin talana yol açacak  çalışmalarına devam edecektir.

Bakan onayı, işletme için gerekli her türlü yasal mevzuatın ve işlemin önüne geçirilmesi değişikliği Hukuk devletindeki öngörülebilirliğin olmadığı  kabul edilebilir bir durum değildir.

Teklifinin 4. Maddesinde önerilen değişiklikle; Bu kamu kurumların sahibi olduğu  maden ruhsatlarının devri ile  rödövansçı şirketlere önemli ayrıcalıklar sağlanmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda zaten sorunlu olan bu böyle devam edilmesi, korunması amaçlanmaktadır.

Teklifin 5.Maddesinde önerilen değişiklikle;  Şu anda büyük bir ceza ödemesi olan bir firma için  MAPEG elemanları tarafından “bilmeyerek üretim yapıldığı” şeklinde karar vermesi sağlanacak ve firmanın milyonlarca lira devletimize ödemesi engellenmiş olacaktır. Bu uygulama ile yasal olmayan istem nedeniyle bu alan dışına çıkan firmaların devlete ödemesi gereken ceza bedelinin  silinmesi sağlanmaktadır. Buda yandaşlar için başka bir rant kapısı olacaktır. Sonuç olarak yasal olmayan haksız üretim yasal hale getirilmektedir.

Teklifinin 7. Maddesinde önerilen değişiklikle; Kamu; Doğal gaz dağıtım şirketlerinin yapması gereken altyapı yatırım bedellerinin belediyeler tarafından karşılanması değişikliği ile Dağıtım şirketleri lehine zarara uğratılmak istenmektedir.

Teklifinin 9. Maddesinde önerilen değişiklikle; Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulacak olan petrol, doğal gaz, madencilik şirketlerinin her türlü denetim mekanizmasından ve yükümlülüklerden uzak şekilde Türkiye’de faaliyette bulunmaları sağlanmış olacaktır. 

Bu değişiklik ile her türlü muafiyetten faydalanan ve kamusal denetimden uzak, kamusal işleyişe tabi olmayan liyakatten uzak kişilerin yönetimlere atandığı, keyfi kararlar alabilecek yeni yandaş şirketler yaratılmak istenmektedir.

Teklifinin 10. ve 11.Maddesinde önerilen değişiklikle; Ülkenin enerji tedarik ile altyapı dağıtım şirketi olan BOTAŞ tarafından yapılacak yurtdışı doğal gaz alımlarının üzerindeki kamu denetimi sınırlandırılmış, Kamu İhale Kanunu(KİK) dışına çıkartılması sağlanarak, BOTAŞ’a kuralsız gaz alımı yetkisi verilmektedir.

BOTAŞ için ihale süreçleri  Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılarak keyfi, adrese teslim ihale verme yöntemi getirilmiştir. Bazı inşaat ihalelerinden sonra, enerji ve enerji dağıtım altyapı ihalelerinin de KİK dışına çıkarılması nedeniyle  önümüzdeki süreçte enerji sektörünün yeni ve kuralsız  bir rant alanı olması planlanmaktadır.

Teklifinin 26. ve 29.Maddesinde önerilen değişiklikle “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları” veya İl Özel İdarelerine” aktarılan idare payı, kaynağın kullanım alanına göre belirlenmesi öngörülmekte, ancak bu payın beşte dörtlük (4/5) gibi büyük kısmı, genel bütçeye aktarılmakta ve kullanımı da İçişleri Bakanının tasarrufuna bırakılmaktadır.

Bu düzenleme ile jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların kirliliği yerelde yaşayan halka, gelir kaynakları ise merkezi idareye akacaktır.

Teklifinin 28.Maddesinde önerilen değişiklikle; Maden Teknik Arama( MTA)’nın envanterinde bulunan kaynaklarından, yeni oluşturulacak kimlerin istifade etmesi ve böylece bu yeni oluşumlar MTA’nın kullandığı her türlü muafiyetlere sahip olması sağlanmış olacaktır. Yani, MTA bu düzenleme ile devre dışı bırakılmaktadır.

Teklifinin 37.Maddesinde önerilen değişiklikle; Sektörde faaliyet gösteren özel şirketlere kamu kaynaklarından sağlanan kolaylık ve avantajlara devam edilmesi amaçlanmaktadır. şirketlerin çıkarı kamunun yararına tercih edilmektedir. Bu düzenleme ile EPDK devre dışı bırakılmaktadır.

TBMM’ne verilen bu Kanun Teklifi ile Tüm Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madenlerin her türlü işlemlerinin Türkiye Varlık Fonu(TVF) tarafından icra edilmesini gerçekleştirmektir. Bu konuda AKP İktidarınca yapılan  ön  çalışmalar;

23.01.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde,Türkiye Varlık Fonu’nun madencilik alanında hizmet verecek “TVF Maden Ticaret Sanayi A.Ş.” ve enerji alanında hizmet verecek “TVF Enerji Ticaret Sanayi A.Ş.” adında iki adet şirketin kurulduğu ilan edilmiştir.

TVF yöneticilerince; bu şirketlerin madencilik ve enerji alanında orta ve uzun vadede aktif rol oynayacağı, “Maden Holding”  olarak ifade edilen bu madencilik şirketinin yurt içinde ve yurt dışında 20 adet ruhsata sahip olduğu ve güçlü bir kuruluş olacağı iddia edilmektedir.

“Maden Holding”in kuracağı ortaklıklar ve TVF’nin tabii olduğu mevzuat nedeniyle bir kamu kuruluşu olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Buradaki asıl amaç kamu-özel sektör işbirliği yöntemi ile yandaşa kaynak aktarmak ve finans sağlamaktır.

TVF’nin asıl amacı kayıt dışı ve denetime tabi olmayan yerli ve yabancı yandaşlara ve sermayeye finans kaynağı oluşturmaktır. Bu nedenle “Maden Holding”in  kamu gücü ve otoritesini kullanarak ülkemizin maden ve enerji kaynaklarını iş birliği yaptığı yerli ve yabancı sermaye gruplarına işlettirmek amacı ile kurulduğu açık ve nettir.

Halen madencilik ve enerji alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumlarının ve bunların sahip olduğu ruhsatları ile MTA tarafından bulunan maden sahalarının da kısa bir zaman içinde ihalesiz ve bedelsiz olarak “Maden Holdingin” portföyüne alınması suretiyle yandaş veya yabancı şirketlere devredilmesidir.

Yıllardır uygulanan yanlış politikalarla Etibank, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu gibi uzman ve deneyimli kuruluşlar yok edilip, içi boşaltılarak etkisizleştirilirken yeniden bir “Maden Holding” kurulması şüphe uyandırmaktadır.

Görüldüğü üzere;

 Önümüzdeki özellikle kış aylarında doğal gaza, elektriğe, suya, uzaktan eğitim için internete harcayacak parası olmayan milyonlar, kendilerini görmezden gelen, aç ve yoksullara itiraz etmeyi değil; susmayı ve itaat etmeyi öneren bu vurdum duymaz  AKP  kadroları, yatırımcılara yeni avantajlar sağlamayan  bu teklifte yurttaşların enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik  maddelere  yer vermemiştir .

Aylardır sayıları katlanarak artan işsizlerin, çok düşük ve kısıtlı ücretlerle çalışmaya zorlanan emekçilerin, ölüm-kalım savaşı veren küçük üreticilerin, yaşam alanları daraltılan emeklilerin sorunları yok sayılmıştır ve görmezden gelinmiştir.

SONUÇ Olarak, AKP İktidarı tarafından hazırlanan  ve ne yazık ki ilimiz Milletvekilerinden bazıları tarafından da imzalanan  bu Taslak  ülke menfaatlerine yönelik,  daha önceki düzenlemelerden bir farkı olmadığı gibi madencilikte sömürü sistemini  de pekiştirmektedir. 

Bu çalışmanın yasalaşması durumunda ülkemiz madenlerinin, çıkarılması ve işletilmesi faaliyetlerini sürdüren küçük ölçekli şirketlerinin yok edilerek yeni bir tekellerin eline geçmesinin sağlanması sonucu acımasızca  talan edilmesine  devam edilecektir.

DOĞRU PARTİ Olarak AKP İktidarı temsilcilerine önerimiz; Ülkemizin zengin kaynaklarına sahip olduğu bu değerlerin tüm yurttaşlarımızın ve devletimizin menfaatlerinin gözetildiği yeni bir maden yasası çalışmalarını ilgili tüm paydaşların(odalar, dernekler, STK’lar ve diğerleri)  katılımı ile gerçekleştirmeniz ve tüm kesimlerin kabul edeceği yeni bir maden yasasının yapılmasına öncülük etmenizdir.

Enerji yasası mı? Hangi şirketlere çıkar sağlama  yasası!  Yapmayın.

Siz yapmazsanız bunu biz yaparız, yapacağız.

DOĞRU PARTİ Olarak vatandaşlarımıza taahhüdümüz ve sözümüzdür. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol