banner28
banner29

Sizler için hazırladığım bu yazımla yeni bir kitabın kısa bir tanıtımını yaparken, İslâm aleminin Kurban Bayramını kutlar, sağlıkla ve huzurla dolu bir bayram geçirmesini temenni ederim.

‘Fazîletnâme Işığında Yemînî ve Şiirzar’ isimli kitapların yazarı Gökhan ŞENYURT..

‘Fazîletnâme Işığında Yemînî’ kitabı, Eski Anadolu Türkçesi’nin tesirini büyük ölçüde barındıran ve bir geçiş döneminin ürünü olan, Faziletnâme, esas itibariyle Hz.Ali etrafında teşekkül eden nasihat ve biyografik bir eser niteliğindedir.

Hz.Ali’nin hayatını anlatmasının yanında Hz.Muhammed, On iki İmam, Ehlibeyt gibi karakterleri de içinde barındırmaktadır.

Eser Hz.Ali’nin on dokuz faziletlerini tek tek barındırmakla birlikte, İslâm tarihinde önemli yere sahip birtakım olaylara da yer vermiştir.

‘Şiirzar’ kitabı ise hece ölçüsüyle yazılmış ve ‘Zeynel’ mahlasıyla şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı..

Kütüphanenizde bulunması ve okuma listenizde yer alması gereken bu iki kitabı okumanız için tavsiye ederken başarılı bir araştırma kitabına imzasını atan Gökhan ŞENYURT’a başarılar dilerim.

Gökhan Şenyurt kimdir?

Gökhan Şenyurt, 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Kocaeli’de tamamladı ve 2004 yılında üniversite eğitimine başladı. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü Eskişehir’de bitirdikten sonra 2010 yılında öğretmenlik mesleğine atıldı. İstanbul’da aynı programda yüksek lisans eğitimi alarak “Yemînî’nin Fazîletnâmesi’nin On Dokuzuncu Fazîleti Üzerine Bir İnceleme” konulu tezini sunup “Bilim Uzmanı” unvanını aldı. 

“Dede Korkut, Osmanlı Türkçesi, Dil Tahribatı, Geçiş Dönemi Edebiyatı” gibi edebiyat sahası ile ilgili yazıları “Dörtaltı” ve “Okuyorus” isimli gençlik dergilerinde yayımlandı.

İlk kitabı “Şiirzar”, öğrencisiyle birlikte hazırladığı ve uzun yılların mahsulü olan şiirlerinin derlenmesinden meydana geldi.

Şairlik vasfı da olan yazarımızın “Zeynel” mahlasıyla ve hece ölçüsüyle yazılmış pek çok şiiri bu kitapta yerini aldı.

Alevî-Bektaşî sahasında “Yedi Ulu Ozan”dan biri olan tekke şairi Derviş Muhammed Yemînî ve Fazîletnâmesi üzerine, bilimsel kaygı gözeterek “Fazîletnâme Işığında Yemînî” kitabını hazırladı ve Şubat 2020’de okurların takdirine sundu. 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak başkanlığında yürütülen "Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü" projesinde (TEBDİZ) yer alarak, XVI. yüzyılda yazılan ve yüksek lisans tezine şekil veren metinde geçen binlerce sözcüğün anlamlandırmasını yaptı.

Bu ve bundan sonraki çalışmaları akademik nitelikte olan yazarın makaleleri bazı uluslararası hakemli dergilerde yayımlandı.

Eski Anadolu Türkçesi’nin yanı sıra Alevîlik-Bektaşîlik sahası ve edebiyatı, Nusayrîliğin Türk edebiyatıyla ilişkisi gibi kısırlaşmış konulara ilişkin çeşitli çalışmalar yapan yazarımız, XIX. yüzyıl halk şairlerinden Âşık Bendî’nin de torunu olduğu için, bir yandan bu şairin şiirlerinin derlemesini yapmakta; diğer taraftan uzmanlık alanı içerisinde yer alan özgün bir konu üzerine yeni bir kitap hazırlamaktadır. 

Gökhan Şenyurt, halen özel bir kurumda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Yazarın yayınlanan Şiirzar, (İstanbul, 2019) ve Fazîletnâme Işığında Yemînî (1. Baskı, Ankara, 2020) isimli iki kitabı bulunmaktadır.

Şairini Şiirzar kitabından 8’li hece ölçüsüyle  ‘Zeynel’ mahlasıyla şairin şiiri:

Yâr benim ah u figanım
Gül cemâle düşmez olur
Leblerine harf-i kelâm
Her daim erişmez olur

Gönlünde var ise vefa
Medet eyle etme cefa
Senden sürmez isem sefa
Hak affı ulaşmaz olur

Yâr cemâlin nuru aydır
Çeşmin ahû kaşın yaydır
Sendeki yâr servi boydur
Gök sema karışmaz olur

Hayaldir ettiğim hayal
Bir peri sureti muhal
Zeynel'e sormayın sual
Dil akla yaraşmaz olur

Şairin kaleminden içerik olarak gazel türünü andıran müfred beyitler Şiirzar isimli kitabında yer almaktadır.

Çeşmi cennet içre aşk-ter lebi ummanın kıyası
Bir bera ki aman vermez güle bülbülün nidası

"Gözleri cennetin içinden yeni bir aşk, dudakları ummanla yarışıyor. O öyle bir şey ki, gül bülbülün seslenişine nasıl dikeniyle cevap veriyorsa o da bana o şekilde acı veriyor."

Dil-berâ hâne-i 'arşda makâmın cennet-ü kevser

Endâmın nûr-ı tuba beş çeşminden 'Ali göründü

"Ey gönlümü çalan kişi, senin gökyüzündeki yerin cennet ve kevser şarabıdır. Vücudun tuba ağacının nuru gibi, gözlerinden sanki Hz.Ali görünüyor."


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol