Geçen Haftaki yazımda peki nedir Bu İKLİM KANUNU ?. demiş devam edeceğimi belirtmiştim.

Öyle vizyonu süslü, komisyonu küresel şeytan partisinin kasasına akıp Milletimizin asli değerlerini Oluşturan Misyondan yoksun, Yok sera gazı, Yok karbon salınımı, Yok buzulların erimesi,  susuzluk, kuraklık, gıda krizi gibi yapay gündemlerle  vitrine tüm kurum ve kuruluşlar tarafından salınan korku imparatorluğunun asıl çehresinin ne olduğunu Bu yazıda İKLİM KANUNU nun maddelerini yazarak devam edeyim ki Neden İklim Zırvası dediğim anlaşılmış olsun.

Açıkça, ülke üretimine ve tüm ekonomik faaliyetlere "Sıfır Karbon" darbesi indirmeyi vaat ediyorlar.
Nasıl ki Daha önce Ülke insanı "Sıfır Covid" zırvasıyla ilaç şirketlerinin mRNA zehirlerine kobay edilirken de sessiz kaldılar  benzer şekilde iKLİM KANUNU'na sessizlik devam edecek.06-10-2022 tarih ve 6370 sayılı Resmi İKLİM KANUNU YASA TASLAĞI  Olarak  ilgili bakanlığa gelen taslak metninde maddeleri biraz anlaşılır şekilde izah ederek birer birer yazayım.

Madde 1: -Petrol ve kömür rezerviniz olsa dahi bunların çıkarımı, enerji sektörü ve araçlarda kullanımı yasaklanacak.

 Madde 2 -Mevcut iş yerleri iflas ettirilecek, işten çıkarılanların sadece bir kısmı yeni iş sahalarında iş bulacak, Emisyon Ticaret sistemi ETS ile dolaylı vergi alınacak. İş yerinden, evdeki gaz ve elektrik kullanımından, araçtan ve tüm ticaretten örtülü KDV alınacak. Böylece üretim azalacak, tüketim azalacak, fakirlik artacaktır. Karbon salınımı takibi bahanesi ile tüm insani faaliyetler takip edilecek ve düzenlenecek. İnsani özgürlük ortadan kalkacak.
 

Madde 3: -İklim adaleti ile artık herkes mahkemece suçlu bulunabilecek. Soykırım yerine eko kırım gelecek, ısınmak için ağaç kesen hapse gidebilecek. Milletimizin yediğine, içtiğine, ürettiğine BM ve üst kuruluşlar doğrudan müdahale edebilecek. -Tüm resmi kurumlar birleşip milletin insani tüm faaliyetlerine kısıtlama ve baskı ile düzenleme getirebilecek. -İklim fonu ile dış ülkeler millet üzerinde söz sahibi olacak.

Madde 4: -Bina maliyetleri artacak ev sahibi olmak bugünden beter hayal olacak. -Sıfır ürün almak hayal olacak, petrol ve kömür madenin olsa dahi kullanımı yasak olacak. -İstediğin ürünü üretemeyecek ve tüketemeyeceksin. Çiftlik üreticileri ve çiftçiler et,süt,yumurta üretemeyecek  ( Dolayısı ile sen de Bill Gates gibi  vegan yani ot çöp tüketeceksin.) -Araç sahibi olmak ve kullanmak hayal olacak. -Üretim duracak, tüketim duracak, insanlar açlığa ve sefalete sürüklenecek.

Yine özel araç edinme hakkına saldırı var, özel araçlara saldırı açılmış durumda. -Toplu taşıma maliyet artışı ile seyahat özgürlüğü bitirilmesi.

 -Denizlerde seyahatin bitirilmesi. -Hava yolu kullanım özgürlüğünün sonlandırılması.
-Petrol ve kömür üretim ve kullanımının yasaklanması, kışın sobada kömür yakmak hayal. Benzinli ve mazotlu araba rüya olacak,

 -Elektrik çok pahalı olacak ve çok elektrik tüketen eşyaları sadece zenginler kullanacak.Çamaşır bulaşık elde yıkanacak, kölelere propaganda aracı olan tv serbest olacak. -Et, süt, yumurta yerine böcek eti yenecek. ( Bunun çalışmasına Şimdiden eğitim için okullara gönderdiğimiz Çocuklarımıza DOĞAYI KORUMAK adı altında dersler verilmeye başlandı  ( Linki tıklayınız : https://www.facebook.com/100010322772449/videos/218792504277724/  )
-Arazi bankacılığı ile tarlalar milletin elinden alınacak. -İnek, koyun ve tavuk beslemek yasaklanacak. -Bunları beslemek isteyenler aforoz edilecek ağır vergilere ve prosedürlere çarptırılacak, halk et yerine böcek yiyecek. -Merada hayvan otlatmak yasak olacak. -Çobanlık tarihe karışıyor -Isınmak için ağaç kesmek yasak olacak.

Şimdi haklı Olarak şu soruyu soralım  O ki Petrol ve Kömür madenlerinin Kullanımı yasaklanacak ise  Neden fay hatlarında petrol aranıyor? Amaç petrol bulmak değil şehirleri yıkmak olabilir mi?

MADDE 5: -Su Kaynaklarına Erişimin Kısıtlanması Ve Sulu Tarım Faaliyetlerinin Durdurulması. -İklim değişikliği afet kategorisine alınıp eve kapatma, göç ettirme gibi insanları kontrol altına alınacak. -Et yerine böcek yetiştiriciliği. -Ormanlık alanlara girişin yasaklanması. -Balık avlamanın yasaklanması. -İklim hastalık teşhisi ile eve kapatma, karantina uygulama, aşıyı zorunlu tutma gibi uygulamalar. (Bu konuda sağlık bakanlığı iklim eylem planına göz atabilirsiniz..)

İklim değişikliği ile gaylık ve lezbiyenlik (lgbt) grupları kırılgan grup olarak değerlendirilip güçlenmeleri sağlanacak.
( İklim ile ibneliğin ne alakası var? sorusu akla gelebilse de Hindistanda ki zirvesinde imzalanan sonuç bildirgesi 44 sayfada TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE TÜM KADINLAR KIZ ÇOCUKLARININ GÜÇENDİRİLMESİ Başlığında bunu açık seçik maddeleştirmişler( bu konuyu gelecek yazılarda genişleteceğin )


-Haberleşme ek vergi ve yükümlülüklerle zorlaşacak, örneğin uzaktaki birini arayamayacaksın. -Otoyolların kullanımı, araçla kafana göre menzil yapmak, petrolle çalışan araç kullanmak, toplu taşımada istediğin yere gitmenin yasaklanması. -Binaları dönüştürmek bir eve bir ev parası daha harcamak. -Evde su kullanımına kota koymak. Haftada bir banyo yapmak gibi.

MADDE 6: -Zorunlu ilkim değişikliği sigortası ile milletin cebine fazladan bir el daha uzatılır. -Okullardan, camilerden, üniversitelerden sabah akşam iklim değişikliği propagandası ile millet üzerinde korku imparatorluğu kurmak.

Madde 7:-İklim değişikliği bilim kurulu kurulması, İklim değişikliği bilim kurulu devletin ve milletin yönetimini devralıp tek yetkili ve söz sahibi olması. -İşletmeler ve insanlar ne kadar karbon saldığının yani ne kadar nefes aldığının, et yediğinin bilgisini bildirmek zorunda olacak. -İzin almadan hiç bir şey üretilmeyecek ve tüketilmeyecek.
Bir başka ifade ile bu kanunla -Karbon borsası geliyor. Büyük şirketler küçük şirketlerin karbon salma hakkını satın alacak ve tüm küçük şirketler batacak veya kapanacak

Madde 8 -Yıllık vergi beyanı verir gibi karbon tahsisat belgesi verilecek. Bu şartlara hiç bir küçük ve orta ölçekli işletme dayanamaz. Esnaflar bu yasa işinizi elinizden alıyor. -Karbon salma hakkı rızayla satış hariç elinden alınamaz. Satmakta ölmekle eş değer

Madde 9 :- İklim değişikliği kurallarına uymayanlara para cezası kesilecek. Millete karbon hakkı yani yaşama hakkı satarak bütçeye gelir elde etmek. Dış fon ile millet uluslararası sisteme esir edilecek
 

Madde 10: -Karbon vergileri ile elde edilen gelirler ile insanları kontrol edecek dijital sistemlere yani akıllı şehir hapishanelerine kaynak sağlanacak. -( Yani bizi kontrol etmenin, hayvanlarımızı ve bizi öldürmenin parasını bizden alacaklar ) buna bir örnek vermek gerekirse

Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu’da 14 kızıl geyiğin 408 bin TL bedelle avlanması için ihaleye çıktı.

Kıbrıscık’ta 3 kızıl geyik için 120 bin TL

Sırçalı’da 4 kızıl geyik için 104 bin TL

Seben’deki 4 kızıl geyik için 104 bin TL

Seben Taşlı yayla'daki 3 kızıl geyik için 80 bin TL avlanma ücreti belirledi.

Kimseye zararı olmayan bu hayvanları  bizden kestikleri vergilerden oluşan para ile katl ettiler.

Madde 11: -İl-ilçe-kasaba ve köylerde karbon (yaşama) vergisi toplama memurlukları kurulacak.

Madde 12: -Karbon vergisi kesen yani yaşama hakkı satan memurlara ek ödeme yapılacak.

Madde 13: -Karbon yani yaşama vergisi kesecek memur statülerinin belirlenmesi. -Yeşil adı altında kurulacak akıllı hapishaneleri iklim değişikliği bakanlığı inşa edecek. -Esnaf rapor sunmazsa karbon hakkına el konulur. İşletmesine mühür vurulur,  -İklim değişikliği yani karbon yasasında çıkacak kurallara uymayanlara 32 ila 320 bin TL para cezası verilecek. -Karbon salma izni olmadan üretim yapan işletmelere 100 bin ila 5 milyon TL para cezası kesilecek. -Özetle tüm işletmeler iflas ettirilecek ülke Küresel Küfür cephesinin aktörlerine teslim edilecek.

-Büyük şehir belediyeleri de karbon yani yaşama hakkı satımı yürütmesi yapabilecek. -Karbon yani yaşama ve üretme hakkı ticaretini borsa istanbul yerine getirecek.

Madde 14: -Ecnebi memleketlere öğrenci gönderilip millete karbon yani yaşama hakkı satma uzmanı yetiştirilecek.

Geçici madde:: - karbon yani hayvan besleme, yaşama, üretme hakkı satma hususunda pilot bölgeler ilan edilecek.

Özetle iklim kanunu ile milletimiz ve devlet içerisindeki her şey uluslararası sisteme teslim ediliyor. Bu yasa, -Ölmekten, -İşgal edilmekten, -İflas etmekten, -Aç ve susuz kalmaktan daha beter olduğu gerçeğini  göz önünde bulundurarak  Ekim Ayında Açılacak olan T.B.M.M.  Görüşülmesi kararlaştırılan İKLİM KANUNU na oy verecek olan Millet vekilleri  Dünyayı imha, insanlığı katl etme, eşcinsel bir yaşam hedefini hayata geçirecek YENİ DÜNYA DEVLETİ'nin kurulmasını sağlamış olacaktır,

Bu Hedefin amacı nedir ne değildir  gelecek yazıda inşeALLAH devam edeceğim.

selam ve dua ile...

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol