Metin Akgün
Metin Akgün
Yazarın Makaleleri
Eğitim İhmale Gelmez.
Bir çocuk, içinde doğup büyüdüğü ailesi; içinde oynayıp yetiştiği toplum tarafından şekillendirilir. Dilini, daha hayatının başlangıç yıllarında "anadili" olarak ailesinde öğrenir; temizlik, tutumluluk gibi basit ama etkili vaziyet...
Bizi Biz Kılan Değerlerden Koparılıyoruz.
İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızı, eğittiğimizi (doğdukları andan itibaren) zannederken, onları sadece hazzın tatminine odakladığımız, 'artık devir değişti” söylemiyle kuralsızlığın hazzını da yaşamalarını olağan...
Eğitim, Sadece ‘Akademik Öğrenme’ Değildir. (1)
Milli Eğitim Temel Kanunu; Türk Milletinin (bütün fertlerini) milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven … yüceltmeye çalışan, ….. devletine karşı görev...
Kaybettiğimiz Değer, “Nezaket…
Bireyin yaşadığı, toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, kültürel değerleri koruyup geliştirerek, gelecek kuşaklara aktaran 'eğitim” vazgeçilmez ve ertelenemez bir süreçtir. Bu açıdan 'eğitim” bir...
Toplumsal Kaosun Nedeni, Değerlerimizi Kaybedişimizdir…
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki...
Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (2)
Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (1) yazımızla; 'Dosdoğru ol” (Hud Suresi/112) emrinin yaşamın ana ekseni olması gerektiğine dikkat çekmiş 'Dosdoğru olmanın” çocuklarımıza kazandırmamız gereken öncelikli değer ve temel...
Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (1)
Bir önceki yazımızda; Verdiğimiz 'Eğitim” Bireyi Ne Kadar Erdemli Kılıyor başlıklı, eğitim sürecimizi, çıktılarımızı sorgulayan yazımızda; Ebeveynleri tarafından bize emanet edilen ve alın, hayata hazırlayın denilen canları,...
Verdiğimiz “Eğitim” Bireyi Ne Kadar Erdemli kılıyor.
En bildik, yaygın eğitim tanımı 'Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı olarak istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.” (Ertürk, 1984: 12). Farklı birkaç bakış açısına göre; *Eğitim'Yeni...
‘The Platform’ Filminin Ardından Nefsimizi Sorgularsak.
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının küresel tehdit derinliği farkındalığı ile DSÖ tarafından Pandemi ilan edilmesi, ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinde görülmesi, ilk ölüm hadisesinin sonrasında...
Koronavirüs Öncesi ve Sonrasını Değerlendirirsek…
Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyayı şoke eden, tam anlaşılamadan, çok ksa bir zaman aralığında küreselleşmenin kaçınılmazlıkları dahilinde hızlı bir şekilde yayıldı. Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde...
Kovid-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri
Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan, sürecin kısa zamanda anlaşılamamasının da etkisi altında, küreselleşmenin kaçınılmazlıkları dahilinde hızlı bir şekilde yayılarak, 2020 yılı Nisan ayı başlarında dünyada 200'ün üzerinde,...