Metin Akgün
Metin Akgün
Yazarın Makaleleri
İnsan Nedir? Bildin mi Sen?
Zaman zaman gençlerle, çocuklarla onları anlamak, gönül dünyalarındaki değişim sürecini, bu süreçteki etkilenme değişkenlerini anlamak amaçlı sohbet ediyorum. Yine böyle bir sohbet sürecinde, Ramazan'ın manevi atmosferinde, Rahman...
Eğitim, “AKLI” Kullanmayı Kazandırmalıdır…
Eğitim, insanı yaratılış amacına ulaşacak şekilde onu geliştirmeli ve hayata hazırlamalıdır. İnsan, eğitim ile yaratılışında var olan doğal yetenekleri geliştirilerek sonraki neslini de eğiten bir döngünün odağındadır... Bu yönüyle...
Değerler Eğitimimde ‘Sevgi ve Fedakârlık’ Önemlidir...
Son zamanların sloganlaşan yaklaşımlardan biridir 'Değerler Eğitimi”… Toplumsal yapıda yaşanan değerler erozyonu, eğitimcileri arayışa yöneltti… Bu arayış, uygulamada samimiyetten uzaklaşınca, Doğan Cüceloğlu'nun 'Mış...
Eğitimde Kaybettiğimiz ‘DEĞER’
Zaman zaman gönül dostlarıyla sohbet ediyor, eğitimi masaya oturtarak, süreci irdeliyor, yarına dönük neler yapılmalı sorusuna cevaplar arıyoruz. Yine böyle bir sohbette, o kadar çok sorun tartışıldı ki, bir ara, yakındığımız ve çözülmeli...
Kültür Temelinde Milli Birlik ve Beraberlik…
Kültür; bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütünüdür. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun...
Eğitimde Temel Hedef ‘MUTLULUK’
Gönül dostu, birkaç eğitim yöneticisi ile eğitimi konuştuk. Sohbet derinleştikçe, 'Eğitimde temel hedef ne?” sorusu sohbetimizin ana eksenine oturuverdi. Uzlaştığımız temel hedefin 'İyi İnsan” olduğuna dikkat çekerken, mutlu...
Eğitimde Neyi, Niçin Telafi Etmeliyiz?
Küresel çapta sosyal-siyasal ve ekonomik bir krize neden olan, COVID-19 salgını, 2020 Mart ayında başlayan, toplumun her kesimi ve her sektöründe alınan tedbirler ışığında; gün oldu, kısmi, gün oldu tam kapanma, gün oldu kontrollü açılma...
Telafi Eğitimine Hazır mıyız?
Küresel çapta sosyal-siyasal ve ekonomik bir krize neden olan, COVID-19 salgını, 2020 Mart ayında başlayan, toplumun her kesimi ve her sektöründe alınan tedbirler ışığında;  gün oldu, kısmi, gün oldu tam kapanma, gün oldu kontrollü...
Engelli Kardeşlerimizi Anlamaya Mecburuz...
Engelliler ile ilgili mevzuat da "ENGELLİ"; 'Doğuştan veya sonradan, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, sosyal, duyusal ve duygusal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama...
İnsanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir.
Pandemik şartların ağır seyrettiği bir süreçte, her sektör etkilendi. Ekonomik etkilenmişlik vitrine çıkmasına karşın, daha derin etkilenmeyi 'EĞİTİMDE yaşadık. Bu etkilenmenin derinliğini ve tesirini henüz tam fark edemediğimizi,...
Kavramdan Manaya ‘RAMAZAN’
'Ramazan” kelimesini kavramsal yönüyle araştırdığımızda; Arapça bir kelimedir. Ramazan, Kamerî aylardan olup, Recep ve Şaban aylarından sonra gelen, bu ayların dokuzuncusunun ismidir. Ramazan kelimesinin manası ve bu mübarek aya Ramazan...
Eğitimde Yönetsel Körlük Kaynaklı Yanlışlarımız!
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda istikbalin teminatı olan neslin inşa sürecinde, insan olmanın erdemlerinin kazandırılmasına dönük, sıralanan amaçlarında, ana ekseninin; * Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı...
Çocuklarımızın Şahsiyet Kazanması İçin, Eğitim Şart!
Biz ebeveynler (anne ve babalar) olarak varlığımızı hayırlı bir evlat sahibi olmaya, bir evlada sahip olduktan sonrada onu yetiştirmeye adamakta, genelde ciddi ve samimi bir öz değerlendirme yapmadan da yaptıklarımızı yeterli görmekteyiz. Yaşadığımız...
Sorumluluk Sahibi Olmak…
Her ailenin çocuk yetiştirme konusunda en büyük amaçlarından biri, sorumluluğunu sahibi olan, kendi kararlarını verebilen, kararlarının olumlu ve olumsuz sonuçlarını üstlenebilen bireyler yetiştirmektir. Bu büyük hedefe varmak yönünde...
İstikbalimizin Teminatı Gençler Risk Altında.
Küreselleşme, her geçen gün etki alanını arttırarak birçok değişikliği de beraberinde getirirken, dünyada ulus devletler, küresel ölçekte kurallarını yazmadıkları bir oyunu oynamaya mecbur kalmaktadır. Salgın şartları, bu sürece ivme...
Salgın Sürecinde Eğitimimiz (!)
Küresel çapta sosyal-siyasal ve ekonomik bir krize neden olan, COVID-19 salgını, 2020 Mart ayında başlayan süreçte, ülkemizi de derinden etkiledi. Yaraları sarmak için, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye” dedik, yağımızda nasıl kavruluruz sorusunun...
Eğitim İhmale Gelmez.
Bir çocuk, içinde doğup büyüdüğü ailesi; içinde oynayıp yetiştiği toplum tarafından şekillendirilir. Dilini, daha hayatının başlangıç yıllarında "anadili" olarak ailesinde öğrenir; temizlik, tutumluluk gibi basit ama etkili vaziyet...
Bizi Biz Kılan Değerlerden Koparılıyoruz.
İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızı, eğittiğimizi (doğdukları andan itibaren) zannederken, onları sadece hazzın tatminine odakladığımız, 'artık devir değişti” söylemiyle kuralsızlığın hazzını da yaşamalarını olağan...
Eğitim, Sadece ‘Akademik Öğrenme’ Değildir. (1)
Milli Eğitim Temel Kanunu; Türk Milletinin (bütün fertlerini) milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven … yüceltmeye çalışan, ….. devletine karşı görev...
Kaybettiğimiz Değer, “Nezaket…
Bireyin yaşadığı, toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, kültürel değerleri koruyup geliştirerek, gelecek kuşaklara aktaran 'eğitim” vazgeçilmez ve ertelenemez bir süreçtir. Bu açıdan 'eğitim” bir...
Toplumsal Kaosun Nedeni, Değerlerimizi Kaybedişimizdir…
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki...
Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (2)
Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (1) yazımızla; 'Dosdoğru ol” (Hud Suresi/112) emrinin yaşamın ana ekseni olması gerektiğine dikkat çekmiş 'Dosdoğru olmanın” çocuklarımıza kazandırmamız gereken öncelikli değer ve temel...
Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (1)
Bir önceki yazımızda; Verdiğimiz 'Eğitim” Bireyi Ne Kadar Erdemli Kılıyor başlıklı, eğitim sürecimizi, çıktılarımızı sorgulayan yazımızda; Ebeveynleri tarafından bize emanet edilen ve alın, hayata hazırlayın denilen canları,...
Verdiğimiz “Eğitim” Bireyi Ne Kadar Erdemli kılıyor.
En bildik, yaygın eğitim tanımı 'Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı olarak istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.” (Ertürk, 1984: 12). Farklı birkaç bakış açısına göre; *Eğitim'Yeni...