Öne Çıkanlar Engelsiz Yaşam Merkezinin İhalesi Yapıldı Engelli Kardeşlerin Evleri Yandı Esnaf Kan Ağlıyor Erbaaspor-Elazığ Belediyespor Elazığlı Öğrenci Türkiye 5.si oldu

Bu haber kez okundu.

ELAZIĞ GİRİŞİM GRUBUNDA YER ALMAK İÇİN SON GÜN

Elazığ TSO tarafından hazırlanan bilgilendirmede 12 maddede maden sahası hakkında kamuoyuna aydınlatıcı bilgi verilerek, özellikle Ön Kayıt yaptırmak isteyenlerin bilmek isteyecekleri tüm konulara açıklık getirildi…

ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde biraraya gelen Elazığ STK temsilcileri, Meslek Örgütleri, Birlikler, siyasi partiler, düşünüce kuruluşları, kültür ve sanat camiası, medya ve toplumun tüm kesimleri maden sahasının Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilerek sahadan oluşacak tüm katma değerin yine bu şehirde kalması için tarihe not düşen birliktelik gösterdiler.

Bu süreçte ihale tarihinin ertelenmesi için yapılan girişimler sonuç vererek Elazığ Milletvekillerinin yoğun temasları sonrasında ihale tarihi 04 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Ankara ve İstanbul’da hem iş dünyası hem de siyaset ve bürokrasi ile yoğun temaslarda bulunarak ihale şartlarında Elazığ aleyhine olan konuları dile getirerek şehrin menfaati doğrultusunda ihale şartlarının değiştirilerek hem kamunun hem de şehrin zarar etmemesi için yoğun bir mücadele başlattı.

Başkan Arslan, Ankara ve İstanbul temaslarında ELFED, MAREL, Ankara Elazığ Vakfı organizasyonunda iş dünyası ile biraraya gelerek maden sahasıyla ilgili teknik bilgiler paylaşarak, ihale şartlarıyla ilgili beklentilerini madde madde dile getirdi.

Maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek buradan elde edilecek tüm değerlerin ilin kalkınma ve gelişmesine kanalize edilmesi için hem Elazığ’da hem de ülke genelinde yoğun bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Bu doğrultuda, maden sahasının ekonomik değerini anlatan kapsamlı ve aydınlatıcı broşür hazırlanarak hem il dışında hem de Elazığ’da dağıtımı sağlandı. Söz konusu broşür aynı zamanda dijital platformda da paylaşıma açılarak binlerce insanın bilgilenme sürecine destek verdi.

Konunu ilimizin geleceği için öneminin vurgulanması ve tüm halkın Elazığ Girişim Grubu içerisinde yer alarak maden sahasının hissedarı olması için Billboard ve tüm açık hava reklam enstrümanları değerlendirilerek toplumun konuya ilgisinin artırılmasına ve bilgi verilmesine destek olundu.

İlimizin uydu üzerinden yayın yapan ve çok büyük izlenme oranına sahip olan Kanal 23 ve Kanal Fırat TV’de canlı yayınlanan program konuğu olan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan hem süreçler hem de konuyla ilgili merak edilenler hakkında detaylı bilgi paylaşımlarında bulundu.

Konuyla ilgili hem görsel, işitsel, yazılı ve dijital medya platformlarında yüzlerce haber, yorum ve basın açıklamalarına yer verildi.

Siyasi partiler, STK ve Meslek Kuruluşları, Kanaat Önderleri ve toplumun bir çok kesiminden konuyla ilgili çok önemli paylaşımlar ve açıklamalar yapılarak Elazığ için tarihi bir fırsat olan maden kaynağının Elazığ iş dünyası tarafından işletilmesiyle ilgili başlatılan sürece destek ve katkı mesajları geldi.

04 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan ihalede kamuoyunda oluşan şaibe ve kamu zararının ortadan kaldırılarak şeffaf ve Elazığ halkının menfaatlerini gözeten düzenleme yapılması için Elazığ Mermer ve Madenciler Odası (EMMAD) tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesinde süreç dava konusu yapıldı.

16 Mart tarihinde Elazığ TSO organizasyonunda Twter üzerinden #ElazığMadeniniİstiyor başlıklı hastagh çalışması Türkiye Gündeminde ilk sıraya yerleşerek Elazığ kamuoyunun konuya hassasiyeti dikkat çekti.

Son olarak, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, özellikle ihale şartlarının değiştirilerek Elazığ’da oluşan kamuoyu beklentilerinin devletin zirvesine taşınması için Cumhurbaşkanı ile randevu girişimleri başlatıldı.  

Bu Zenginlik Elazığ’ın Müreffeh Geleceğidir…

MTA Genel Müdürlüğü tarafından son 3 yılda Maden İlçesi bölgesinde 852.42 hektarlık 1 adet ruhsat sahasının bir bölümünde yapılan sondaj çalışmalarında 230 metre derinlikte başlayan masif cevher kalınlığının yer yer 6 ile 70 metre arasında değiştiği belirlenmiştir.

Söz konusu alanda araştırma yapılan sahanın bir bölümünde ortaya konmuş olan kaynak miktarı şöyledir:

Cevherin Cinsi

Ortalama Tenör

            Metalik Karşılığı

BAKIR

%2.1

735.000 Ton

ALTIN

1 Gr/Ton

35 Ton

GÜMÜŞ

6.5 Gr/Ton

227.5 Ton

KOBALT

841 Gr/Ton

29.435 Ton

ELAZIĞ İŞ DÜNYASI NE İSTİYOR?

Bugün sadece saha araştırması yapılan bölgedeki maden kaynağının ekonomik değeri 14 Milyar dolar olarak görülmektedir. Bu değer tüm sahaya yayıldığında ve çıkacak madenin uç yatırımlarla nihai ürünlere dönüştürülmesi ile sahanın ekonomik değeri bugün tespit edilenin 3/4 katı büyüklüğüne ulaşacak olması muhtemeldir. Bu nedenle hem devletin, hem kamunun zarar etmemesi için Gelir dağlımı ve Rödovans yöntemi ile ihale açılsın. Kazan kazan yöntemi getirilsin. Maden faaliyette olduğu sürece hem işletenler hem devletimiz kazansın. Elazığ Girişim Grubu hodri meydan diyerek Rödevansı %15 ile açmaya hazır.

İhale eşit rekabet koşulları sağlanarak yapılmalıdır. Mevcut Şartnameye göre, müracaatçılar arasında rekabeti bozacak şekilde başka alanda tesisi bulunan müracaatçıların tesis kurmak zorunda olmadıkları düzenlenmiştir. Bu durum haksız rekabet koşulları yaratmaktadır.

Tüm üst yatırımlar sahanın bulunduğu alanda olmalıdır. Maden sahasının bulunduğu alanda ayrıştırma, zenginleştirme, uç yatırımlar dahil olmak üzere nihai ürüne kadarki tüm yatırımlar yapılmalı, böylelikle hem bölgedeki irili ufaklı tüm maden ocakları ekonomiye kazandırılırken bir yandan da yoğun işsizliğin olduğu bölge insanı istihdam edilmelidir.

MTA tarafından 3 yıl süre ile sahada yapılan tüm teknik raporlar ihale şartları içerisine konularak kamuoyu ve ihaleye ilgi duyanlar doğru bilgilendirilsin. Burada bir perdeleme ve şaibe olmasın. Sahanın aslında konuşulduğu kadar değerli olmadığı ile ilgili olarak oluşturulmak istenen algı ve perdeleme ortadan kaldırılsın. MTA tarafından 3 yıl süre ile yerin 250 m kadar olan derinliğinde yapılan çalışmalara bugüne kadar harcanan milyonlarca lira kaynağın boşa harcanmadığı ve sahadan elde edilen sonuçların bunu doğruladığı gösterilsin.

Saha Maden Kanunu’na aykırı şekilde MTA’nın arama faaliyetleri tamamlanmadan ihale edilmiştir. Bu büyüklükte bir saha için bu kadar aceleci davranılmaması gerekmektedir.

İhale şartnamesinde işletme ruhsatı bulunmayıp arama ruhsatı bulunan sahanın işletme ruhsatı varmış gibi ihale edilmiştir. Usulen bu durum da hatalıdır.

EMMAD tarafından açılan davaya konu şartların tümü Elazığ iş dünyasının beklentisi olarak dikkate alınmalıdır.

12 SORU 12 CEVAPLA ELAZIĞ GİRİŞİM GURUBU

1-ELAZIĞ GİRİŞİM GURUBU NİYE KURULUYOR?

MTA tarafından tespiti yapılan ve ihale sürecinde olan Elazığ/Maden ilçesindeki maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek oluşacak tüm katma değerin ilin refah seviyesinin artırılmasına kanalize etmek için kuruluyor.

2-ELAZIĞ GİRİŞİM GURUBUNDA MUHATAP KİM?

Elazığ Girişim Gurubu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ve sorumluluğunda kurulmaktadır. Kurulacak olan A.Ş. statüsündeki işletmenin yönetim kurulunu ortaklar belirleyecektir.

3-ELAZIĞ GİRİŞİM GURUBUNDA KİMLER YER ALACAK/ALABİLİR?

Elazığ iş dünyasında yer alan iş insanları, Elazığlı vatandaşlarımız, Yurt içi ve Yurt dışındaki Elazığ sevdalıları yer alacaktır.

4-GİRİŞİM GURUBUNDA YER ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Girişim Gurubunda yer almak isteyenler için 1 pay bedeli 100 bin TL olarak belirlenmiştir. İstekliler 100 bin ve katları oranında istedikleri kadar pay alabilirler.

5-ELAZIĞ GİRİŞİM GURUBUNUN YÖNETİMİ NASIL OLACAKTIR?

A.Ş. olarak hedeflenen şirket Şeffaf ve profesyonel bir yönetim anlayışı ile yönetilecek olup, ilk kuruluş aşamasından itibaren Bağımsız Denetçilerin denetimine tabi olacaktır.

6-ELAZIĞ GİRİŞİM GURUBUNUN ÖNCELİKLİ HEDEFİ NEDİR?

Elazığ/Maden bölgesindeki maden sahasının Elazığ iş insanları tarafından işletilerek bu alanda çıkarılacak madenin işlenerek oluşacak katma değerini yine Elazığ’da yatırımlara dönüştürmek ve böylelikle ilin işsizlik sorununu çözerek, şehrin refah seviyesini yükseltmektir.

7-ELAZIĞ GİRİŞİM GURUBUNDA HİSSEMİN KAYBOLMASI VE ZARAR İHTİMALİ NEDİR?

Her hisse değer kazanarak büyüyecektir. Geçmişin kötü örnekleri geride kalmış ve içinde bulunduğumuz çağın iş yapma ve ortaklık kültürü değişmiştir. Sermaye artırımı yöntemiyle herhangi bir hisse kaybı söz konusu değildir. Bu nedenle konulacak sermayenin kaybolma riski bulunmamaktadır.

8-ELAZIĞ GİRİŞİM GURUBUNUN BU YATIRIM FİKRİ RANTABILMIDIR?

MTA tarafından yapılan sondaj çalışmaları ve sahayı bilen maden mühendisleri ve uzmanların raporlarında bölgede ülkemiz ve dünyanın en zengin bakır, altın, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Dünyada hızla rezervi azalan buna karşın kullanım alanı çok hızla artan özellikle Bakır madeni bu sahayı çok değerli kılmakta ve yatırımı karlı kılmaktadır. Hedef bu sahadan sadece maden çıkarıp pazarlamak değil birçok alanda nihai ürünler de üretmektir. Zenginleştirme tesisleri ve üretim tesisleriyle birlikte ilk aşamada 5 bin istihdam öngörülmektedir.

9- SAHANIN İHALE SÜRECİ HANGİ AŞAMADADIR? ELAZIĞ OLARAK BİZ NE YAPIYORUZ?

01 Mart 2022 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (MAPEG) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ihaleye Elazığ Girişim Gurubunun katılması için tüm süreçler hazırlanmaktadır. Yapılan girişimlerle İhale tarihi 04 Nisan 2022 olarak MAPEG tarafından açıklanmıştır. İhale şartlarının da değiştirilmesi için Elazığ Mermer ve Madenciler Odası (ELMAD) tarafından yasal süreç başlatılmıştır. İlimizde oluşturulacak bir komisyon ile Sn. Cumhurbaşkanı ile konunun görüşülerek ihale şartlarının değiştirilmesi (Elazığ ve Ülkemiz menfaatine) için girişim başlatılmıştır.

10-NASIL BAŞVURABİLİRİM VE PAY TUTARINI NE ZAMAN YATIRMAM GEREKİYOR?

Tüm halkımıza açık olacak şekilde planlanan ELAZIĞ GİRİŞİM GURUBU ortaklığında yer almak için ÖN KAYIT süreci 18 Mart tarihine kadar devam edecektir. Elazığ TSO’da oluşturulan kayıt masalarına müracaat edilebilir veya  www.elazigtso.org.tr adresinden on-line kayıt oluşturulabilir. Talep edilen pay tutarı ise Elazığ TSO tarafından ilan edilecek banka hesap nolarına 21-24 Mart 2022 tarihleri arasında yatırılması gerekmektedir.

11- YATIRIMIN KARLILIĞI NEDİR?

Bu sektörde yer alan işletmelerin bilançoları incelendiğinde karlılığın çok yüksek olduğu görülmektedir.

12- İHELE ELAZIĞ LEHİNE SONUÇLANMAZ İSE HİSSE PAYLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ NASIL OLACAK?

İhalenin Elazığ lehine sonuçlanması için çok yoğun bir çalışma çok yönlü yapılmaktadır. Olumsuz sonuçlanması halinde yeni yatırım planları hazırdır. Bu yatırımlar içinde kalmak isteyenlerin hisseleri geçerli olacaktır. Çıkmak isteyenler ise 15 gün içerisinde paralarını geri alacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol